GERİ DÖN

METABOLİK DÖNEMLER

VÜCUT KONDİSYON SKORU ile takip edilir! VKS, depolanmış enerji rezervleri miktarının ve laktasyonun farklı evrelerindeki değişimlerin bir göstergesidir.