Kalp Kurdu (D. immitis)

Kalp Kurdu (D. immitis)

Kalp Kurdu enfekte olmuş sivrisinekler yoluyla bulaşır, Türkiye’ de yaşayan, Avrupa ve dünyanın başka yerlerine seyahat eden evcil hayvanlar için bir tehdit oluşturmaktadır.

Neye benziyorlar ve nerelerde yaşıyorlar?

  • Kalp kurtları, enfekte olmuş köpeklerin ve kedilerin pulmoner arterlerinde ve kalplerinin sağ tarafında yaşarlar.
  • Yetişkinler beyaz, ince, ipliksi (veya ip şeklinde) bir şekle ve konik bir başa sahiptir. Uzunlukları 12-30 cm arasında değişir; ancak enfekte olmuş hayvanların içerisinde yaşadıkları için asla görünmezler. Larva evresi (mikrofilaryal olarak bilinmektedir) dolaşım sisteminde dolaşır ve mikroskopik boyuttadırlar.

Kalp Kurdu evcil hayvanıma nasıl bulaşabilir?

  • Enfekte olmuş sivrisinekler yoluyla bulaşırlar.

Bu parazit evcil hayvanımı nasıl etkiler?

  • Kalp Kurdu, dışarıda seyahat sırasında bulaşırsa ve bu, tedavi edilmezse, hastalık yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği, nefes almada güçlük, letarji gibi semptomlara ve ölüme yol açabilirler.

Bu parazit, sağlığımı etkileyebilir mi?

  • Enfekte olmuş sivrisinekler nadiren de olsa insanları ısırarak kalp kurdunu bulaştırabilirler.